מאמרים8 Videos

man-2100454_960_720
0

מאמר: ללמוד מהבהמות הטהורות

פרשת ראה תשעז טהרת וכשרות הבהמה תלויה בשני סימנים. סימן הראשון הוא פנימי: מעלה גרה, וסימן השני  חיצוני: מפריס פרסה. לפי הסוד מדובר בטהרת הנפש החיונית שבאדם או במילים פשוטות יותר: בהגדרה הנכונה של מהות האדם. האדם השלם הוא מי שזוכה לתקן ולהביא לשלמות את הפנימיות שלו ביחד עם החצוניות שלו. הפנימיות כוללת את הכוח […]
truth-257159_960_720
3

מאמר: בינתיים,השקר גובר על האמת

זכינו שוב השבוע לראות עד כמה חכמת חז"ל חודרת לתוך הפינות הנידחות והאפלות ביותר של שפלות האדם. לפני אלפי שנים חז"ל אמרו שכל שקר שאין אמת בתחילתו אינו שקר! פירוש הדבר שהשקר מתבסס ומתחזק על יסודות האמת. הבנין אמנם הוא כולו שקר אבל היסוד אמת. ללא היסוד הזה בנין השקר אינו יכול להתקיים. נראה  להוסיף […]
hammer-682767_960_720
0

מאמר: סוד החורבן

אחרי שהזוהר הקדוש דיבר באריכות על סוד חורבן הבית וסילוק השכינה אנחנו מוצאים את הדברים הנפלאים הבאים:" תחת שלש רגזה ארץ…..ושפחה כי תירש גברתה, שפחה לגו (בפנים במקום שהיה אז המקדש) גברתה לבר (מחוץ להר הבית כי נתנו לה מקום מחוץ למקום המקדש), איכה ישבה בדד, מאי בדד, ישב מחוץ למחנה……" עד כאן דברי הזוהר […]
politician-148838_960_720
0

מאמר: האם התנהגות פנחס ראויה?

מעבר לפן הטכני של עבודת המקדש, הכהונה היא בראש ובראשונה המודל הרוחני והמוסרי שתפקידו להורות וללמד את עם ישראל את דרכי היהדות האמיתית. זאת אומרת שאופי הכהונה מלמד אותנו מה הם הערכים שעלינו לשאוף אליהם. לכן קשה להבין את בחירת פנחס כסמל ומודל לחיקוי עבור עם ישראל אחרי שאופיו ודרכו סותרים את אלה שכבר נבחרו […]
arabs-618308_960_720
0

מאמר: סופם גם להילחם נגד אחיהם

דבר תורה מאת הרב חיים דינוביץ פלא גדול שרות המואביה המכונה אם המלכות וניצוץ משיח באה מתוך קליפת בלק. פלא גדול  עוד יותר שהחיבור בין בלק ובין בלעם הוליד כוח של עמלק, כאשר אותיות שמותיהם מכילות את השם עמלק. איך יתכן שמי שנושא בתוך נשמתו את אור הגאולה ותיקון העולם יכול להוליד כוח עמלקי שעליו […]
crowd-1699137_960_720
0

מאמר: אובדן האדם וחורבן המקדש

חורבן הבית הוא באמת ובעיקר חורבן האדם כמו שכתוב: "ושכנתי בתוכם" ולא "בתוכו". לכן עיקר המקדש הוא האדם עצמו. כדי להבין את הקשר בין האדם ובין המקדש ראשית נתבונן בסודות הטמונים במילה "אדם". מצד אחד מהות האדם קשורה לאדמה ולארץ. אדם בא מלשון אדמה. אדם ללא מקום לגור בו בעולם או עם ללא ארץ מאבדים […]
09-IMG_6103-001
0

מאמר: קשה להאמין!

לפני הרבה שנים, קבוצה גדולה של יהודים מבריטניה הגיעה לארץ. הם פנו לממשלת ישראל וביקשו שיכינו עבורם כבישים מיוחדים כדי שיוכלו לנהוג בצד שמאל של הכביש כמו שהיו רגילים בארץ מולדתם. כמובן שבקשתם נדחתה בטענה שאי אפשר לחלק את המדינה למדינות קטנות כדי שכל אחד ימשיך באורח חייו. ידוע שטבע האדם הוא להתחיל בדרישות קטנות […]
panzer-1013598_960_720
0

מאמר: המרגלים היו רודפי שלום- מאת הרב חיים דינוביץ

המרגלים היו רודפי שלום- מאת הרב חיים דינוביץ עם ישראל מגלה קשר מיוחד לארץ ישראל של אהבה ושנאה גם יחד. מצד אחד במשך אלפיים שנות גלות אנחנו מתפללים: לשנה הבאה בירושלים ו-אם אשכחך ירושלים…ומצד שני ערב כניסה לארץ המובטחת המרגלים שכנעו אותנו להישאר במדבר. גם היום חלק גדול בעם מוכן לוותר על שטחי ארץ ישראל […]